д-р. Ваня Божинова — семеен лекарСемеен лекарwww.boginova.com


Мобилен: 0888 84 79 66

ел. поща: dr@boginova.com

Обяви

  Промяна в графика на кабинета
  Промяна в адреса на кабинета - гр. София, ул.Ястебец No.11, ет.1, каб.1 - 7
  Да се явят на профилактичен преглед всички пациенти над 18 години.
 Да се явят на профилактичен преглед всички деца и ученици. 
 Задължителна имунизация за децата на 6,7,11,12 и 17 години.
 Задължителна имунизация на лицата родени през: 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993 г.
 За издаване на болнични листове се представя личен амбулаторен картон.
 Постоянен запис на пациенти.
 Срок на валидност на рецептурните бланки за лекарстава по НЗОК- 15 дни от дата на издаване 
 Срок за изпълнение на зелена и жълта рецепта от дата на издаване - 7дни
 Анулиране на рецептурни бланки прави лекаря издал рецептата
 Срок на валидност на направление за изследване от дата на издаване - 30 дни
 Срок на валидност на направление за консултация и съвместно лечение със специалист -30 дни от дата на първи преглед при специалиста
 Срок на тримесечните рецепти от дата на издаване - отрязък "А" - 15 дни
                                                   - отрязък "Б" - от 30 до 45 дни
                                                   - отрязък "С" - от 60 до 75 дни
  На 31.12.2018 год. кабинета ще работи от 08.00 ч. до 13.00 ч. /първа смяна/.

Амбулатория, създадена 2000 год.
за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.