д-р. Ваня Божинова — семеен лекарСемеен лекарwww.boginova.com


Мобилен: 0888 84 79 66

ел. поща: dr@boginova.com

Обяви

 
 
  Обява за Задължителни имунизации, профилактични и диспансерни прегледи през 2019г.
  Здравно-осигурителни книжки се издават от РЗОК-гр.София,ул.Енос 12-14
  Да се явят на профилактичен преглед всички пациенти над 18 години.
 Да се явят на профилактичен преглед всички деца и ученици. 
 Задължителна имунизация за децата на 6,7,12 и 17 години.
Родителите,които отказват децата им да бъдат имунизирани,трябва да удостоверят това с подпис в имунизационния журнал при ОПЛ.
 Задължителна имунизация на лицата родени през: 1925,1935,1945,1955,1965,1975,1985,1995г.
Неявяването ви ще се счита за отказ с всички произтичащи от това последствия за вас!
 За издаване на болнични листове се представя личен амбулаторен картон.
 Постоянен запис на пациенти.
 Срок на валидност на рецептурните бланки за лекарстава по НЗОК- 15 дни от дата на издаване 
 Срок за изпълнение на зелена и жълта рецепта от дата на издаване - 7дни
 Анулиране на рецептурни бланки прави лекаря издал рецептата
 Срок на валидност на направление за изследване от дата на издаване - 30 дни
 Срок на валидност на направление за консултация и съвместно лечение със специалист -30 дни от дата на първи преглед при специалиста
 Срок на тримесечните рецепти от дата на издаване - отрязък "А" - 15 дни
                                                   - отрязък "Б" - от 30 до 45 дни
                                                   - отрязък "С" - от 60 до 75 дни

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Правилник за вътрешен ред

 Моля изтеглете документа от тук   (.doc) 73 Kb


Амбулатория, създадена 2000 год.
за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.